TERMENI SI CONDITII DE CONTRACTARE

Relatia comerciala ce urmeaza a se desfasura intre S.C. B.D. PROSECOM S.R.L si dumneavoastra presupune acceptarea termenilor si conditiilor mai jos prezentate.

Va recomandam citirea cu atentie a termenilor si conditiilor de contractare, agrearea acestora reprezentand acordul dumneavoastra de vointa cu privire la contractul de vanzare ce urmeaza a se incheia intre S.C. B.D. PROSECOM S.R.L, in calitate de vanzator, si dumneavoastra, in calitate de cumparator.

Vanzatorul isi rezerva dreptul de a realiza unilateral modificari asupra termenilor si conditiilor mai jos expuse, fara o notificare in prealabil a clientilor sai. Modificarile vor si de indata actualizate in cadrul site-ului www.total-electric.ro .

Va solicitam sa cititi la fiecare comanda termenii si conditiile de contractare, in vederea unei informari prealabile, corecte si complete.

OBIECTUL CONTRACTULUI il reprezinta vanzarea de catre Vanzator si achizitionarea de catre Cumparator a produselor/echipamentelor/accesoriilor electrice (denumite in cele ce urmeaza « Produse »), astfel cum sunt individualizate in confirmarea de primire a comenzii, transmisa cumparatorului.

Comanda cumparatorului se efectueaza fie prin selectarea Produsului pe site-ul Vanzatorului, fie telefonic sau prin e-mail. Cumparatorul poate anula comanda efectuata intr-un termen de cel mult 48 de ore de la momentul efectuarii sale.

Confirmarea comenzii va fi efectuata de catre vanzator in cuprinsul unui e-mail la adresa electronica comunicata acestuia de catre cumparator sau telefonic, si va cuprinde Produsele comandate, cantitatea si pretul acestora, modalitatea si costul de livrare, termenul si modalitatea de plata.

PRETUL PRODUSELOR este cel indicat pe site-ul www.total-electric.ro si precizat de catre vanzator in cuprinsul confirmarii de comanda.

Pretul Produselor include taxa verde (cu link in site).

Pretul Produselor nu include costul de livrare al acestora, care va fi precizat in cuprinsul confirmarii comenzii, transmisa cumparatorului.

Pretul Produselor indicat pe site-ul www.total-electric.ro poate fi modificat unilateral de catre vanzator, cu exceptia cazului in care acesta poarta alaturat mentiunea « oferta », cand vanzatorul este obligat sa il mentina pe intreaga durata de valabilitate a ofertei, in limita stocului disponibil.

Plata pretului Produselor se va realiza intr-un termen de cel mult 2 zile , de la data confirmarii comenzii de catre vanzator, in contul vanzatorului specificat in cuprinsul confirmarii comenzii sau cel mai tarziu la data livrarii Produselor.

In cazul in care cumparatorul nu isi indeplineste obligatia de plata a pretului Produselor in termenele mai sus agreate, partile sunt liberate de obligatiile nascute conform prezentului contract.

LIVRAREA PRODUSELOR

Livrarea Produselor comercializate de catre vanzator se poate realiza oriunde pe teritoriul Romaniei, prin transportatorii agreati de catre vanzator.

Termenul de livrare al Produselor este cuprins intre 2 (doua) zile lucratoare si 20 (douazeci) zile lucratoare, calculat de la momentul efectuarii platii pretului Produselor de catre cumparator sau de la momentul confirmarii comenzii de catre vanzator, pentru situatia in care plata pretului a fost agreata a fi efectuata la momentul livrarii Produselor.

Termenul maxim de livrare a Produselor nu poate fi mai mare de 20 (douazeci) de zile lucratoare, termen calculat de la data la care Produsul se afla in stocul vanzatorului.

Cumparatorul se obliga sa verifice integritatea coletului de livrare si starea Produselor, in prezenta reprezentantului transportatorului si sa faca, dupa caz, de indata obiectiuni scrise transportatorului si vanzatorului. Oricare obiectiuni ulterioare legate de integritatea coletului de livrare si asupra starii Produselor la momentul livrarii acestora exonereaza vanzatorul de oricare obligatie fata de cumparator.

In cazul in care vanzatorul nu poate livra Produsele din cauza ca acesta nu se mai afla pe stoc sau din alte cauza neimputabile acestuia, se obliga sa informeze de indata cumparatorul despre aceasta indisponibilitate. In aceasta situatie, vanzatorul se obliga sa restituie pretul Produselor achitat de catre cumparator intr-un termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucratoare.

.

TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR se realizeaza la momentul la care Produsele au fost livrate cumparatorului si pretul Produselor si costurile livrarii au fost achitate, moment de la care riscul pierii Produselor va fi suportat de catre cumparator.

La momentul preluarii coletului de livrare cumparatorul are obligatia sa examineze cu atentie coletul si Produsele, si sa il informeze de indata, in scris, pe transportator si vanzator cu privire la cele constatate si viicile sesizate.

In situatia in care Cumparatorul constata vicii ascunse ale Produselor, datorate procesului de fabricatie si nu unei manipulari defectuase ulterioare momentului livrarii, acesta este obligat sa anunte in scris vanzatorul intr-un termen de cel mult 2 (doua) zile lucratoare asupra viciilor constatate. Vanzatorul se obliga sa remedieze sau sa inlocuiasca Produsele intr-un termen rezonabil.

In cazul imposibilitatii vanzatorului de a remite cumparatorului un alt Produs, intr-un termen rezonabil, acesta isi rezerva dreptul de a remite cumparatorului un alt produs de o calitate si un pret echivalente Produsului comandat sau sa ramburseze pretul Produselor intr-un termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data returnarii Produselor de catre cumparator.

Produsele se returneaza vanzatorului in ambalajul original, cu toate accesoriile si documentele livrate si fara a prezenta deteriorari. Daca Produsele sunt returnate intr-o stare care nu mai permite vanzarea lor ca produse noi, cumparatorul se obliga sa plateasca taxa solicitata de catre vanzator pentru acoperirea diferentei de pret rezultata din pretul Produsului nou si pretul Produsului de revanzare (second-hand, produs resigilat etc).

OBLIGATIILE PARTILOR:

Vanzatorul se obliga sa livreze Produsele cumparatorului, in cantitatea si cu respectarea termenele mentionate in cele ce preced. Vanzatorul se obliga sa garanteze cumparatorul pentru viciile ascunse ale Produselor.

Cumparatorul se obliga sa preia Produsele, sa examineze cu atentie Produsele la momentul livrarii acestora si sa comunice transportatorului si vanzatorului de indata viciile constatate, intelegand ca orice obiectiune ulterioara va exonera de raspundere Partea in culpa. Cumparatorul se obliga sa platesca pretul Produselor, cu respectarea termenelor si clauzelor precizate in cele ce preced.

GARANTIA PRODUSELOR

Produsele comercializate de catre S.C. B.D. PROSECOM S.R.L. beneficiaza de o perioada de garantie, conform documentelor care insotesc Produsele si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Garantia Produselor nu se acorda in cazul deteriorarii Produselor din culpa cumparatorului sau tertilor, datorita nerespectarii instructiunilor de folosire, neintretinerii produselor sau datorita unor modificari realizate asupra Produselor de catre cumparator sau terti. Ruperea sigiliilor si a etichetelor de identificare aplicate de catre producator sau deteriorarea acestora atrage exonerarea vanzatorului de la acordarea obligatiei de garantie.

Vanzatorul nu garanteaza ca Produsele sunt potrivite unui alt scop decat cel general admis pentru Produsele respective si nu raspunde pentru eventualele pierderi de informatie sau oricare daune urmare a defectarii Produselor.

DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI

Cumparatorul are dreptul sa notifice in scris vanzatorul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului.

In acest caz, cumparatorul se obliga sa returneze Produsele in termenul legal de 10 zile lucratoare, iar vanzatorul se obliga sa restituie pretul Produselor achitat de catre cumparator intr-un termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucratoare, din care va retine sumele reprezentand costuri de livrare a Produselor.

Produsele se returneaza vanzatorului in ambalajul original, cu toate accesoriile livrate si fara a prezenta deteriorari. Daca Produsele sunt returnate intr-o stare care nu mai permite vanzarea lor ca produse noi, cumparatorul se obliga sa plateasca taxa solicitata de catre vanzator pentru acoperirea diferentei de pret rezultata din pretul Produsului nou si pretul Produsului de revanzare (second-hand, produs resigilat etc).

Termenul de restituire a pretului Produselor mai sus precizat se calculeaza de la data returnarii Produselor de catre cumparator.

CLAUZE PRIVIND PROTECTIA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. B.D. PROSECOM S.R.L., prin reprezentantii sai, se obliga sa ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate in vederea protejarii datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pirederii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

S.C. B.D. PROSECOM S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal numai in scopul executarii contractului comercial perfectat intre parti si in vederea informarii dumneavoastra cu privire la evolutia si starea comenzilor, evaluarea Produselor oferite, pentru asigurarea serviciilor de livrare a Produselor, facturarii Produselor, platilor on-line, asigurarea securitatii tranzactiei/platii on-line/carte de credit prin aplicarea de filtre anti-frauda. De asemenea, S.C. B.D. PROSECOM S.R.L. si rezerva dreptul de a furniza datele dumneavoastra partenerilor sai, cu respectarea acelorasi masuri de protectie a datelor dumenavoastra si a prevederilor legale in materie. Cu titlu exemplificativ, enumeram ca parteneri: transportatori, furnizori Produse cu care S.C. B.D. PROSECOM S.R.L.se afla in parteneriate de ofertare pe piata a produselor comercializate, inclusiv cei mentionati la rubrica Parteneri in site-ul sau.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri formulate din partea acestor autoritati.

Fata de aceste prevederi, cumparatorul isi manifesta in mod expres si neechivoc acordul in vederea prelucrarii datelor sale cu caracter personal pentru realizarea scopurilor mai sus mentionate.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cumparatorul are urmatoarele drepturi:

- Dreptul la informare, conform art. 12 din Legea nr. 677/2001;

- Dreptul de acces la datele cu caracter personal, conform art. 12 din Legea nr. 677/2001;

- Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, conform art. 14 din Legea nr. 677/2001;

- Dreptul de opozitie, conform art. 15 din Legea nr. 677/2001;

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, conform art. 16 din Legea nr. 677/2001;

- Dreptul de a se adresa justitiei, conform art. 18 din Legea nr. 677/2001.

Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza noastra de date, ne puteti notifica oricand in acest sens printr-o cerere scrisa, datata si semnata de dumneavoastra, la adresa : Mun. Brasov, bld. Alexandru Vlahuta nr. 63, jud. Brasov.

LITIGII

In situatia ivirii unui litigiu intre parti acestea se obliga sa parcurga o procedura de solutionare pe cale amiabila. Daca partile nu ajung la o solutionare pe cale amiabila a litigiului, competenta de solutionare a litigiului va fi a instantei competente material, aflata la domiciliul/sediul vanzatorului.

Prezentul contract de vanzare a fost incheiat la distanta, acordul de vointe dintre parti fiind considerat realizat la momentul la care confirmarea comenzii Produselor a fost transmisa cumparatorului de catre vanzator.

ATENTIE:

PACHETUL LIVRARE contine :

Produsele comandate si confirmate ; certificat de garantie Produse cu precizarea perioadei de garantie ; un inscris care sa mentioneze denumirea vanzatorului, nr. ORC, CUI, sediul, numarul de telefon, fax si adresa de e-mail in caz de reclamatii, cu clauza « Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului", redactata cu caractere ingrosate.

Model :

Pentru eventuale reclamantii va rugam sa contactati :

S.C. B.D. PROSECOM S.R.L., cu sediul in mun. Brasov, bld. Alexandru Vlahuta nr. 63, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J08/3070/1993, avand CUI RO4872797

Telefon: Fax: E-mail:

Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Produsele comercializate de catre S.C. B.D. PROSECOM S.R.L. beneficiaza de o perioada de garantie, conform documentelor care insotesc Produsele si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.